WoRMS name details

Distoma anarrhichaelupi Rathke, 1799

1347430  (urn:lsid:marinespecies.org:taxname:1347430)

 unaccepted (Superseded combination)
Species
marine
Rathke, J. (1799). Jattagelser henhorende til Indvoldeormenes og Bloddyrenes Naturhistorie. <em>Skrivter af Naturhistorie-Selskabet, Kiøbenhavn.</em> 5 (1): 61-153, pl. 2-3.
page(s): 70, 146 [details]  OpenAccess publication 
WoRMS (2020). Distoma anarrhichaelupi Rathke, 1799. Accessed at: http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=1347430 on 2020-07-13
Date
action
by
2019-05-21 08:26:06Z
created

Creative Commons License The webpage text is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License


original description Rathke, J. (1799). Jattagelser henhorende til Indvoldeormenes og Bloddyrenes Naturhistorie. <em>Skrivter af Naturhistorie-Selskabet, Kiøbenhavn.</em> 5 (1): 61-153, pl. 2-3.
page(s): 70, 146 [details]  OpenAccess publication