WoRMS name details

Onos mustelus

154724  (urn:lsid:marinespecies.org:taxname:154724)

 unaccepted (synonym)
Species
marine, brackish, fresh, terrestrial
Not documented
WoRMS (2020). Onos mustelus. Accessed at: http://marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=154724 on 2020-01-23
Date
action
by
2005-04-19 07:59:47Z
created

Creative Commons License The webpage text is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License


basis of record Nijssen, H.; de Groot, S.J. (1987). De vissen van Nederland: systematische indeling, historisch overzicht, het ontstaan van de viskweek, uitheemse vissoorten, determineersleutels, beschrijvingen, afbeeldingen, literatuur, van alle in Nederlandse wateren voor komende zee- en zoetwatervissoorten [Fishes of the Netherlands: systematic classification, historical overview, origins of fish culture, non-indigenous species, determination keys, descriptions, drawings, literature references on all marine and freshwater fish species living in Dutch waters]. KNNV Uitgeverij: Utrecht, The Netherlands. ISBN 90-5011-006-1. 224 pp. (look up in IMIS[details]   

source of synonymy Nijssen, H.; de Groot, S.J. (1987). De vissen van Nederland: systematische indeling, historisch overzicht, het ontstaan van de viskweek, uitheemse vissoorten, determineersleutels, beschrijvingen, afbeeldingen, literatuur, van alle in Nederlandse wateren voor komende zee- en zoetwatervissoorten [Fishes of the Netherlands: systematic classification, historical overview, origins of fish culture, non-indigenous species, determination keys, descriptions, drawings, literature references on all marine and freshwater fish species living in Dutch waters]. KNNV Uitgeverij: Utrecht, The Netherlands. ISBN 90-5011-006-1. 224 pp. (look up in IMIS[details]   
 
 Present  Inaccurate  Introduced: alien  Containing type locality