WoRMS source details

Krøyer, H. (1845). Bidrag til Kundskab om Pycnogoniderne eller Søspindlerne. - Naturhist. Tidskr., Kjøbenhavn, (2), 1: 90-139.
736
Krøyer, H.
1845
Bidrag til Kundskab om Pycnogoniderne eller Søspindlerne
Naturhist. Tidskr., Kjøbenhavn
2(1): 90-139
Publication
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin