WoRMS latest taxon additions http://www.marinespecies.org/aphia.php This feed shows the latest 50 taxon additions in WoRMS Sun, 23 Nov 2014 09:26:10 +0000 en-us Aphia <![CDATA[Typhlotanais (Typhlotanais) penicillatus Sars, 1882]]> http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=826512&from=rss http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=826512&from=rss Sat, 22 Nov 2014 14:12:51 +0000 Animalia Arthropoda Malacostraca Tanaidacea Typhlotanais (Typhlotanais) penicillatus Sars, 1882" has been added by Gary Anderson via the webinterface on 2014-11-22 14:12:51Z.]]> <![CDATA[Typhlotanais (Typhlotanais) froufesae Larsen, 2011]]> http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=826513&from=rss http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=826513&from=rss Sat, 22 Nov 2014 14:12:51 +0000 Animalia Arthropoda Malacostraca Tanaidacea Typhlotanais (Typhlotanais) froufesae Larsen, 2011" has been added by Gary Anderson via the webinterface on 2014-11-22 14:12:51Z.]]> <![CDATA[Typhlotanais rotundirostris Lang, 1970]]> http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=826522&from=rss http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=826522&from=rss Sat, 22 Nov 2014 14:12:51 +0000 Animalia Arthropoda Malacostraca Tanaidacea Typhlotanais rotundirostris Lang, 1970" has been added by Gary Anderson via the webinterface on 2014-11-22 14:12:51Z.]]> <![CDATA[Paracanthocephaloides tripathii Golvan, 1969]]> http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=826509&from=rss http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=826509&from=rss Sat, 22 Nov 2014 12:55:25 +0000 Animalia Acanthocephala Palaeacanthocephala Echinorhynchida Paracanthocephaloides tripathii Golvan, 1969" has been added by David Gibson via the webinterface on 2014-11-22 12:55:25Z.]]> <![CDATA[Paracanthocephaloides caballeroi (Gupta & Fatma, 1983) Bhattacharya, 2007]]> http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=826510&from=rss http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=826510&from=rss Sat, 22 Nov 2014 12:55:25 +0000 Animalia Acanthocephala Palaeacanthocephala Echinorhynchida Paracanthocephaloides caballeroi (Gupta & Fatma, 1983) Bhattacharya, 2007" has been added by David Gibson via the webinterface on 2014-11-22 12:55:25Z.]]> <![CDATA[Heterosentis caballeroi Gupta & Fatman, 1983]]> http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=826511&from=rss http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=826511&from=rss Sat, 22 Nov 2014 12:55:25 +0000 Animalia Acanthocephala Palaeacanthocephala Echinorhynchida Heterosentis caballeroi Gupta & Fatman, 1983" has been added by David Gibson via the webinterface on 2014-11-22 12:55:25Z.]]> <![CDATA[Arhythmacanthus Yamaguti, 1935]]> http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=826515&from=rss http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=826515&from=rss Sat, 22 Nov 2014 12:55:25 +0000 Animalia Acanthocephala Palaeacanthocephala Echinorhynchida Arhythmacanthus Yamaguti, 1935" has been added by David Gibson via the webinterface on 2014-11-22 12:55:25Z.]]> <![CDATA[Arhythmacanthus thapari Gupta & Fatma, 1979]]> http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=826516&from=rss http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=826516&from=rss Sat, 22 Nov 2014 12:55:25 +0000 Animalia Acanthocephala Palaeacanthocephala Echinorhynchida Arhythmacanthus thapari Gupta & Fatma, 1979" has been added by David Gibson via the webinterface on 2014-11-22 12:55:25Z.]]> <![CDATA[Arhythmacanthus zdzitowieckii Kumar, 1992]]> http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=826517&from=rss http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=826517&from=rss Sat, 22 Nov 2014 12:55:25 +0000 Animalia Acanthocephala Palaeacanthocephala Echinorhynchida Arhythmacanthus zdzitowieckii Kumar, 1992" has been added by David Gibson via the webinterface on 2014-11-22 12:55:25Z.]]> <![CDATA[Heterosentis septacanthus (Sita in Golvan, 1969)]]> http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=826518&from=rss http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=826518&from=rss Sat, 22 Nov 2014 12:55:25 +0000 Animalia Acanthocephala Palaeacanthocephala Echinorhynchida Heterosentis septacanthus (Sita in Golvan, 1969)" has been added by David Gibson via the webinterface on 2014-11-22 12:55:25Z.]]> <![CDATA[Arhythmacanthus septacanthus Sita in Golvan, 1969]]> http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=826519&from=rss http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=826519&from=rss Sat, 22 Nov 2014 12:55:25 +0000 Animalia Acanthocephala Palaeacanthocephala Echinorhynchida Arhythmacanthus septacanthus Sita in Golvan, 1969" has been added by David Gibson via the webinterface on 2014-11-22 12:55:25Z.]]> <![CDATA[Gorgorhynchoides cablei (Gupta & Fatma, 1987) Bhattacharya, 2007]]> http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=826520&from=rss http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=826520&from=rss Sat, 22 Nov 2014 12:55:25 +0000 Animalia Acanthocephala Palaeacanthocephala Echinorhynchida Gorgorhynchoides cablei (Gupta & Fatma, 1987) Bhattacharya, 2007" has been added by David Gibson via the webinterface on 2014-11-22 12:55:25Z.]]> <![CDATA[Gorgorhynchoides golvani (Chandra, Hanumantha-Rao & Shyamasundari, 1984) Bhattacharya, 2007]]> http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=826521&from=rss http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=826521&from=rss Sat, 22 Nov 2014 12:55:25 +0000 Animalia Acanthocephala Palaeacanthocephala Echinorhynchida Gorgorhynchoides golvani (Chandra, Hanumantha-Rao & Shyamasundari, 1984) Bhattacharya, 2007" has been added by David Gibson via the webinterface on 2014-11-22 12:55:25Z.]]> <![CDATA[Asterias ocellifera Lamarck, 1816]]> http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=826508&from=rss http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=826508&from=rss Sat, 22 Nov 2014 05:49:12 +0000 Animalia Echinodermata Asteroidea Forcipulatida Asterias ocellifera Lamarck, 1816" has been added by Christopher Mah via the webinterface on 2014-11-22 05:49:12Z.]]> <![CDATA[Notoplites clausus (Busk, 1884)]]> http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=826506&from=rss http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=826506&from=rss Fri, 21 Nov 2014 23:22:56 +0000 Animalia Bryozoa Gymnolaemata Cheilostomatida Notoplites clausus (Busk, 1884)" has been added by Phil Bock via the webinterface on 2014-11-21 23:22:56Z.]]> <![CDATA[Menipea clausa Busk, 1884]]> http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=826507&from=rss http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=826507&from=rss Fri, 21 Nov 2014 23:22:56 +0000 Animalia Bryozoa Gymnolaemata Cheilostomatida Menipea clausa Busk, 1884" has been added by Phil Bock via the webinterface on 2014-11-21 23:22:56Z.]]> <![CDATA[Thala milium (Reeve, 1845)]]> http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=826505&from=rss http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=826505&from=rss Fri, 21 Nov 2014 21:14:19 +0000 Animalia Mollusca Gastropoda Neogastropoda Thala milium (Reeve, 1845)" has been added by Gary Rosenberg via the webinterface on 2014-11-21 21:14:19Z.]]> <![CDATA[Botryllophilus symmetricus Ooishi, 2014]]> http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=826501&from=rss http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=826501&from=rss Fri, 21 Nov 2014 18:51:47 +0000 Animalia Arthropoda Maxillopoda Cyclopoida Botryllophilus symmetricus Ooishi, 2014" has been added by T. Chad Walter via the webinterface on 2014-11-21 18:51:47Z.]]> <![CDATA[Neoechinorhynchus nematolusi Tripathi, 1956]]> http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=826494&from=rss http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=826494&from=rss Fri, 21 Nov 2014 09:36:16 +0000 Animalia Acanthocephala Eoacanthocephala Neoechinorhynchida Neoechinorhynchus nematolusi Tripathi, 1956" has been added by David Gibson via the webinterface on 2014-11-21 09:36:16Z.]]> <![CDATA[Neoechinorhynchus ovalis Tripathi, 1956]]> http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=826495&from=rss http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=826495&from=rss Fri, 21 Nov 2014 09:36:16 +0000 Animalia Acanthocephala Eoacanthocephala Neoechinorhynchida Neoechinorhynchus ovalis Tripathi, 1956" has been added by David Gibson via the webinterface on 2014-11-21 09:36:16Z.]]> <![CDATA[Neoechinorhynchus bangoni Tripathi, 1956]]> http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=826496&from=rss http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=826496&from=rss Fri, 21 Nov 2014 09:36:16 +0000 Animalia Acanthocephala Eoacanthocephala Neoechinorhynchida Neoechinorhynchus bangoni Tripathi, 1956" has been added by David Gibson via the webinterface on 2014-11-21 09:36:16Z.]]> <![CDATA[Neoechinorhynchus indicus Gudivada, Chikkam & Vankara, 2010]]> http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=826497&from=rss http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=826497&from=rss Fri, 21 Nov 2014 09:36:16 +0000 Animalia Acanthocephala Eoacanthocephala Neoechinorhynchida Neoechinorhynchus indicus Gudivada, Chikkam & Vankara, 2010" has been added by David Gibson via the webinterface on 2014-11-21 09:36:16Z.]]> <![CDATA[Longicollum dattai Saxena, Johri & Gupta, 2008]]> http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=826498&from=rss http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=826498&from=rss Fri, 21 Nov 2014 09:36:16 +0000 Animalia Acanthocephala Palaeacanthocephala Echinorhynchida Longicollum dattai Saxena, Johri & Gupta, 2008" has been added by David Gibson via the webinterface on 2014-11-21 09:36:16Z.]]> <![CDATA[Rhadinorhynchus trivandricus George & Nadkal, 1978]]> http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=826499&from=rss http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=826499&from=rss Fri, 21 Nov 2014 09:36:16 +0000 Animalia Acanthocephala Palaeacanthocephala Echinorhynchida Rhadinorhynchus trivandricus George & Nadkal, 1978" has been added by David Gibson via the webinterface on 2014-11-21 09:36:16Z.]]> <![CDATA[Micracanthorhynchina chandrai Bhattacharya, 2007]]> http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=826500&from=rss http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=826500&from=rss Fri, 21 Nov 2014 09:36:16 +0000 Animalia Acanthocephala Palaeacanthocephala Echinorhynchida Micracanthorhynchina chandrai Bhattacharya, 2007" has been added by David Gibson via the webinterface on 2014-11-21 09:36:16Z.]]> <![CDATA[Mehrarhynchus Datta, 1940]]> http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=826502&from=rss http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=826502&from=rss Fri, 21 Nov 2014 09:36:16 +0000 Animalia Acanthocephala Palaeacanthocephala Echinorhynchida Mehrarhynchus Datta, 1940" has been added by David Gibson via the webinterface on 2014-11-21 09:36:16Z.]]> <![CDATA[Mehrarhynchus puriensis Gupta & Sinha, 1992]]> http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=826503&from=rss http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=826503&from=rss Fri, 21 Nov 2014 09:36:16 +0000 Animalia Acanthocephala Palaeacanthocephala Echinorhynchida Mehrarhynchus puriensis Gupta & Sinha, 1992" has been added by David Gibson via the webinterface on 2014-11-21 09:36:16Z.]]> <![CDATA[Mehrarhynchus clupei Gupta & Sinha, 1992]]> http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=826504&from=rss http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=826504&from=rss Fri, 21 Nov 2014 09:36:16 +0000 Animalia Acanthocephala Palaeacanthocephala Echinorhynchida Mehrarhynchus clupei Gupta & Sinha, 1992" has been added by David Gibson via the webinterface on 2014-11-21 09:36:16Z.]]> <![CDATA[Pseudotharybis magnus (Grice & Hulsemann, 1970)]]> http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=826493&from=rss http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=826493&from=rss Fri, 21 Nov 2014 07:59:54 +0000 Animalia Arthropoda Maxillopoda Calanoida Pseudotharybis magnus (Grice & Hulsemann, 1970)" has been added by Juliana Kouwenberg via the webinterface on 2014-11-21 07:59:54Z.]]> <![CDATA[Alestes bouboni Roman, 1973]]> http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=826488&from=rss http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=826488&from=rss Fri, 21 Nov 2014 06:50:43 +0000 Animalia Chordata Actinopterygii Characiformes Alestes bouboni Roman, 1973" has been added by Nicolas Bailly via the webinterface on 2014-11-21 06:50:43Z.]]> <![CDATA[Brycinus luteus (Roman, 1966)]]> http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=826490&from=rss http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=826490&from=rss Fri, 21 Nov 2014 06:50:43 +0000 Animalia Chordata Actinopterygii Characiformes Brycinus luteus (Roman, 1966)" has been added by Nicolas Bailly via the webinterface on 2014-11-21 06:50:43Z.]]> <![CDATA[Alestes luteus Roman, 1966]]> http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=826491&from=rss http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=826491&from=rss Fri, 21 Nov 2014 06:50:43 +0000 Animalia Chordata Actinopterygii Characiformes Alestes luteus Roman, 1966" has been added by Nicolas Bailly via the webinterface on 2014-11-21 06:50:43Z.]]> <![CDATA[Alestes dentex (Linnaeus, 1758)]]> http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=826492&from=rss http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=826492&from=rss Fri, 21 Nov 2014 06:50:43 +0000 Animalia Chordata Actinopterygii Characiformes Alestes dentex (Linnaeus, 1758)" has been added by Nicolas Bailly via the webinterface on 2014-11-21 06:50:43Z.]]> <![CDATA[Lissodendoryx (Anomodoryx) vulcanus Cavalcanti, Santos & Pinheiro, 2014]]> http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=826489&from=rss http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=826489&from=rss Fri, 21 Nov 2014 06:38:01 +0000 Animalia Porifera Demospongiae Poecilosclerida Lissodendoryx (Anomodoryx) vulcanus Cavalcanti, Santos & Pinheiro, 2014" has been added by John Hooper via the webinterface on 2014-11-21 06:38:01Z.]]> <![CDATA[Labidocera kuwaitiana Prusova & Al-Yamani, 2014]]> http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=826487&from=rss http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=826487&from=rss Thu, 20 Nov 2014 20:48:20 +0000 Animalia Arthropoda Maxillopoda Calanoida Labidocera kuwaitiana Prusova & Al-Yamani, 2014" has been added by T. Chad Walter via the webinterface on 2014-11-20 20:48:20Z.]]> <![CDATA[Pallisentis (Brevitritospinus) Amin, Heckmann, Nguyen, Pham & Pham, 2000]]> http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=826484&from=rss http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=826484&from=rss Thu, 20 Nov 2014 19:29:34 +0000 Animalia Acanthocephala Eoacanthocephala Gyracanthocephala Pallisentis (Brevitritospinus) Amin, Heckmann, Nguyen, Pham & Pham, 2000" has been added by David Gibson via the webinterface on 2014-11-20 19:29:34Z.]]> <![CDATA[Pallisentis (Brevitritospinus) mehrai (Gupta & Fatma, 1986) Amin, Heckmann, Nguyen, Pham & Pham, 2000]]> http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=826485&from=rss http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=826485&from=rss Thu, 20 Nov 2014 19:29:34 +0000 Animalia Acanthocephala Eoacanthocephala Gyracanthocephala Pallisentis (Brevitritospinus) mehrai (Gupta & Fatma, 1986) Amin, Heckmann, Nguyen, Pham & Pham, 2000" has been added by David Gibson via the webinterface on 2014-11-20 19:29:34Z.]]> <![CDATA[Pallisentis mehrai Gupta & Fatma, 1986]]> http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=826486&from=rss http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=826486&from=rss Thu, 20 Nov 2014 19:29:34 +0000 Animalia Acanthocephala Eoacanthocephala Gyracanthocephala Pallisentis mehrai Gupta & Fatma, 1986" has been added by David Gibson via the webinterface on 2014-11-20 19:29:34Z.]]> <![CDATA[Cryptocope antarctica Kussakin, 1967 not Vanhöffen, 1914]]> http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=826482&from=rss http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=826482&from=rss Thu, 20 Nov 2014 14:40:37 +0000 Animalia Arthropoda Malacostraca Tanaidacea Cryptocope antarctica Kussakin, 1967 not Vanhöffen, 1914" has been added by Gary Anderson via the webinterface on 2014-11-20 14:40:37Z.]]> <![CDATA[Araphura brevimanus Sieg, 1986 not (Lilljeborg, 1864)]]> http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=826483&from=rss http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=826483&from=rss Thu, 20 Nov 2014 14:40:37 +0000 Animalia Arthropoda Malacostraca Tanaidacea Araphura brevimanus Sieg, 1986 not (Lilljeborg, 1864)" has been added by Gary Anderson via the webinterface on 2014-11-20 14:40:37Z.]]> <![CDATA[Ophioglypha obtecta Lütken & Mortensen, 1899]]> http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=826468&from=rss http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=826468&from=rss Thu, 20 Nov 2014 10:55:03 +0000 Animalia Echinodermata Ophiuroidea Ophiurida Ophioglypha obtecta Lütken & Mortensen, 1899" has been added by Sabine Stöhr via the webinterface on 2014-11-20 10:55:03Z.]]> <![CDATA[Amphiura gaussi Hertz, 1927]]> http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=826469&from=rss http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=826469&from=rss Thu, 20 Nov 2014 10:55:03 +0000 Animalia Echinodermata Ophiuroidea Ophiurida Amphiura gaussi Hertz, 1927" has been added by Sabine Stöhr via the webinterface on 2014-11-20 10:55:03Z.]]> <![CDATA[Bathypectinura tessellata (Lyman)]]> http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=826470&from=rss http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=826470&from=rss Thu, 20 Nov 2014 10:55:03 +0000 Animalia Echinodermata Ophiuroidea Ophiurida Bathypectinura tessellata (Lyman)" has been added by Sabine Stöhr via the webinterface on 2014-11-20 10:55:03Z.]]> <![CDATA[Homalophiura confragosa (Lyman)]]> http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=826471&from=rss http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=826471&from=rss Thu, 20 Nov 2014 10:55:03 +0000 Animalia Echinodermata Ophiuroidea Ophiurida Homalophiura confragosa (Lyman)" has been added by Sabine Stöhr via the webinterface on 2014-11-20 10:55:03Z.]]> <![CDATA[Macrophiothrix aristulata]]> http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=826472&from=rss http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=826472&from=rss Thu, 20 Nov 2014 10:55:03 +0000 Animalia Echinodermata Ophiuroidea Ophiurida Macrophiothrix aristulata" has been added by Sabine Stöhr via the webinterface on 2014-11-20 10:55:03Z.]]> <![CDATA[Micropholis subtilis Ljungman, 1867]]> http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=826473&from=rss http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=826473&from=rss Thu, 20 Nov 2014 10:55:03 +0000 Animalia Echinodermata Ophiuroidea Ophiurida Micropholis subtilis Ljungman, 1867" has been added by Sabine Stöhr via the webinterface on 2014-11-20 10:55:03Z.]]> <![CDATA[Monamphiura algida]]> http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=826474&from=rss http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=826474&from=rss Thu, 20 Nov 2014 10:55:03 +0000 Animalia Echinodermata Ophiuroidea Ophiurida Monamphiura algida" has been added by Sabine Stöhr via the webinterface on 2014-11-20 10:55:03Z.]]> <![CDATA[Monamphiura aster]]> http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=826475&from=rss http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=826475&from=rss Thu, 20 Nov 2014 10:55:03 +0000 Animalia Echinodermata Ophiuroidea Ophiurida Monamphiura aster" has been added by Sabine Stöhr via the webinterface on 2014-11-20 10:55:03Z.]]> <![CDATA[Monamphiura heraldica]]> http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=826476&from=rss http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=826476&from=rss Thu, 20 Nov 2014 10:55:03 +0000 Animalia Echinodermata Ophiuroidea Ophiurida Monamphiura heraldica" has been added by Sabine Stöhr via the webinterface on 2014-11-20 10:55:03Z.]]> <![CDATA[Ophiernus fasciculatus]]> http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=826477&from=rss http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=826477&from=rss Thu, 20 Nov 2014 10:55:03 +0000 Animalia Echinodermata Ophiuroidea Ophiurida Ophiernus fasciculatus" has been added by Sabine Stöhr via the webinterface on 2014-11-20 10:55:03Z.]]>