WoRMS source details

Houttuyn, M., 1772. Natuurlyke historie of uitvoerige beschryving der dieren, planten en mineralen, volgens het samenstel van den heer Linnaeus met naauwheurige afdeelingen 1737 : 1-6, 1-614.
36312
Publication
pls. 126-138. Amsterdam, F. Houttuyn.
Systematics, Taxonomy
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin