WoRMS source details

Malm A. W. (1861). Raekke af fiske, krebsdjur og bloddjur, som ere nye for den Skandinaviske fauna.. Skandinaviske Naturforskeres 8de møde i Kjøbenhavn 1860, Forhandlingar 616-624:
39924
Publication
CLEMAM P0863
CLEMAM P2900
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin

Nucula tumidula Malm, 1861 (original description)
Trophon moerchii Malm, 1861 accepted as Taranis moerchii (Malm, 1861) (original description)