WoRMS name details

Branchiomma infarcta (Krøyer, 1856)

558447  (urn:lsid:marinespecies.org:taxname:558447)

 unaccepted (uncorrected suffix (gender agreement))
Species
marine, brackish, fresh, terrestrial
recent only
(of Sabella infarcta Krøyer, 1856) Kröyer, H. (1856). Afhandling om Ormeslaegten <i>Sabella</i> Linn., isaer med Hensyn til dens nordiske Arter [Alternate title: Bidrag til Kundskab af Sabellerne]. <em>Oversigt over det Kongelige danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger.</em> 1856: 1-36.
page(s): 21 [details]  OpenAccess publication 
Read, G.; Fauchald, K. (Ed.) (2020). World Polychaeta database. Branchiomma infarcta (Krøyer, 1856). Accessed through: World Register of Marine Species at: http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=558447 on 2021-01-24
Date
action
by
2011-01-18 22:58:16Z
created

Creative Commons License The webpage text is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License


original description  (of Sabella infarcta Krøyer, 1856) Kröyer, H. (1856). Afhandling om Ormeslaegten <i>Sabella</i> Linn., isaer med Hensyn til dens nordiske Arter [Alternate title: Bidrag til Kundskab af Sabellerne]. <em>Oversigt over det Kongelige danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger.</em> 1856: 1-36.
page(s): 21 [details]  OpenAccess publication 

basis of record Johansson, Karl Eric. (1927). Beiträge zur Kenntnis der Polychaeten-Familien Hermellidae Sabellidae und Serpulidae. [inaugural-dissertation]. <em>Zoologiska bidrag från Uppsala.</em> 11: 1-184.
page(s): 159 [details]   
 
 Present  Inaccurate  Introduced: alien  Containing type locality