WoRMS name details

Obelia plana (M. Sars, 1835)

832345  (urn:lsid:marinespecies.org:taxname:832345)

taxon inquirendum
Species
marine, fresh, terrestrial
recent only
Not documented
Taxonomic remark Medusa based taxon  
Taxonomic remark Medusa based taxon [details]
Schuchert, P. (2019). World Hydrozoa Database. Obelia plana (M. Sars, 1835). Accessed through: World Register of Marine Species at: http://marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=832345 on 2019-06-20
Date
action
by
2015-01-23 06:57:16Z
created

Creative Commons License The webpage text is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License


original description  (of Thaumantias plana Sars, 1835) Sars, M. (1835). Beskrivelser og Iagttagelser over nogle moerkelige eller nye i Havet ved den Bergenske Kyst levende Dyr af Polypernes, Acalephernes, Radiaternes, Annelidernes og Molluskernes classer, med en kort Oversigt over de hidtil af Forfatteren sammesteds fundne Arter og deres Forekommen. Bergen, Thorstein Hallagers Forlag hos Chr. Dahl, R.S., xii + 81 pp., 15 plates., available online at http://www.biodiversitylibrary.org/item/46907
page(s): 28 [details]   
From editor or global species database
Taxonomic remark Medusa based taxon [details]
 

LanguageName 
Japanese ヒラタオベリア  [details]