Arctic Ocean Diversity
CoML

ARMS source details

Friedrich, H. (1957). Beitr├Ąge zur kenntnis der Arktischen Hoplonemertinen. Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistorisk Forening i Kjobenhavn, 119: 129-154
338521
Friedrich, H.
1957
Beitr├Ąge zur kenntnis der Arktischen Hoplonemertinen
Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistorisk Forening i Kjobenhavn
119: 129-154
Publication
Available for editors  PDF available
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2019-01-22 10:31:35Z
created

ARMS website and database developed and hosted by VLIZ · Page generated 2020-04-06 GMT · contact: