Ascidiacea banner
Introduction | Search | Browse | Checklist | Literature | Photogallery | Stats | Log in | To WoRMS
Add an imageAdd albumRSS

Ascidiacea Photogallery

Ascidiacea Photogallery » Ascidiacea species
Van Beneden; de Selys Longchamps (1913, pl. 08)(1)
Van Beneden; de Selys Longchamps (1913, pl. 08)(1)
Description (1)Deze plaat is de enige die niet samengesteld is uit figuren getekend door Van Beneden. => M. de Selys Longchamps.
Boltenia antarctica, synoniem van Pyura georgiana (vervolg)
  1. Details van een stekel van de sifons (cf. fig. 16, plaat 5), dat zijn verbindingen toont met de externe tunica, in dewelke hij is gevestigd. Vergroting: x400
  2. Transversale doorsnede van de geslachtsklier waarvan figuur 36, plaat 7, een andere doorsnede toont die veel hoger passeert dan deze. De doorsnede van figuur 49 betreft het onderste gebied van het orgaan in het bijzonder, het nabije deel van de eistok en de teelbal, het mesenchym (= embryonaal bindweefsel) dat ze scheidt van het peribranchiaal epithelium, sterk opgeheven, overwoekerd door een bepaald weefsel (renaal?). Vergroting: x40
  3. Details van een deel van het renale weefsel (?). Vergroting: x400
  4. Doorsnede, normaal aan het oppervlak, van de wand van het cloaca, dat de bloedsinussen toont waarin ze is gegraven. Deze sinussen, opgevuld met bloedcellen (waarvan slechts een klein deel is afgebeeld), worden gescheiden van de cloaca door een dik septum. Vergroting: x80
  5. Details van een deel van de voorgaande figuur. Vergroting: x400
  6. Deel van de kieuw, binnenzijde. Dit deel maakt deel uit van een plooi, en men kan zien dat de longitudinale lamellen meer de top van de plooi naderen (bovenaan de figuur) dan haar basis. De dwarse sinus, links gesitueerd, is een sinus I, terwijl de rechtse sinus een sinus II is en de middelste sinus is een sinus III. Men ziet bovendien de nog discontinue beginvormen van sinus IV, zo de poriƫn afsluitend.
Author E. Van Beneden; M. de Selys Longchamps JPG file - 881.37 kB - 2 305 x 3 205 pixelsmore
Extra information
Original Width: 2305 pixels
Original Height: 3205 pixels
Orientation: 1: Normal (0 deg)
added on 2009-08-181 391 viewsAscidiacea taxa Pyura georgiana (Michaelsen, 1898) Boltenia antarctica Beneden & Selys-Longchamps, 1913 accepted as Pyura georgiana (Michaelsen, 1898)From reference Van Beneden, E.; de Selys Longchamps, M. (1913). Zoologie... Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 License
Click here to return to the thumbnails overview

Website and databases developed and hosted by VLIZ · Page generated 2019-11-18 GMT · contact: Noa Shenkar