BeRMS source details

Krøyer, H. (1841). Udsigt over de nordiske arter af slægten Hippolyte. Naturhistorisk Tidsskrift. 3: 570-579.
155614
Krøyer, H.
1841
Udsigt over de nordiske arter af slægten Hippolyte
Naturhistorisk Tidsskrift
3: 570-579.
Publication
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin