BeRMS source details

Krøyer, H. N. (1838). Grønlands Amfipoder. Kjøbenhavn. Trykt I Bianco Lunos Bogtrykkeri. 4-98.
305231
Krøyer, H. N.
1838
Grønlands Amfipoder.
Kjøbenhavn. Trykt I Bianco Lunos Bogtrykkeri
4-98
Publication
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2018-08-22 06:52:58Z
created

Pagurus pubescens Krøyer, 1838 (original description)