BeRMS source details

Leem, K. (1767). Beskrivelse over Finmarkens Lapper: Om Finmarkens vilde firefødde Dyr og Fugle, samt Lappernes Maade at fange dem paa. Kjøbenhavn : Salikath. 181-294.
331799
Leem, K.
1767
Beskrivelse over Finmarkens Lapper: Om Finmarkens vilde firefødde Dyr og Fugle, samt Lappernes Maade at fange dem paa.
Kjøbenhavn : Salikath
181-294
Publication
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2018-09-26 06:50:30Z
created

Larus hyperboreus Gunnerus, 1767 (original description)