BeRMS name details

Oceania octocostata M. Sars, 1835

867266  (urn:lsid:marinespecies.org:taxname:867266)

 unaccepted (basionym)
Species
marine, brackish, fresh, terrestrial
recent only
Sars, M. (1835). Beskrivelser og Iagttagelser over nogle moerkelige eller nye i Havet ved den Bergenske Kyst levende Dyr af Polypernes, Acalephernes, Radiaternes, Annelidernes og Molluskernes classer, med en kort Oversigt over de hidtil af Forfatteren sammesteds fundne Arter og deres Forekommen. Bergen, Thorstein Hallagers Forlag hos Chr. Dahl, R.S., xii + 81 pp., 15 plates., available online at http://www.biodiversitylibrary.org/item/46907
page(s): 24, pl. 4 fig. 9a-d, [details]   
Type locality contained in Norway  
type locality contained in Norway [details]
Schuchert, P. (2018). World Hydrozoa Database. Oceania octocostata M. Sars, 1835. Accessed through: VLIZ Belgian Marine Species Consortium (2010 onwards) Belgian Register of Marine Species at: http://www.marinespecies.org/Berms/aphia.php?p=taxdetails&id=867266 on 2019-08-23
VLIZ Belgian Marine Species Consortium (2010 onwards). Belgian Register of Marine Species. Oceania octocostata M. Sars, 1835. Accessed at: http://marinespecies.org/berms/aphia.php?p=taxdetails&id=867266 on 2019-08-23
Date
action
by
2016-01-08 09:43:35Z
created

Creative Commons License The webpage text is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License


original description Sars, M. (1835). Beskrivelser og Iagttagelser over nogle moerkelige eller nye i Havet ved den Bergenske Kyst levende Dyr af Polypernes, Acalephernes, Radiaternes, Annelidernes og Molluskernes classer, med en kort Oversigt over de hidtil af Forfatteren sammesteds fundne Arter og deres Forekommen. Bergen, Thorstein Hallagers Forlag hos Chr. Dahl, R.S., xii + 81 pp., 15 plates., available online at http://www.biodiversitylibrary.org/item/46907
page(s): 24, pl. 4 fig. 9a-d, [details]   
 
 Present  Inaccurate  Introduced: alien  Containing type locality