Echinoidea distribution details

Poland  (Nation)  
Màczyñska, S. 1984. Typ Echinodermata. Pp. 425-461 in L. Malinowska (ed.) Budowa geologiczna Polski, tom III; Atlas skamienialosci przewodnich i charakterystycznych czesc 2c; Mesozoik, Kreda Wydwanictwa Geologiczne, Warszawa.   [details]
Date
action
by
2017-09-11 08:37:40Z
created