World Hydrozoa Database


Hydrozoa name details

Obelia plana (M. Sars, 1835)

832345  (urn:lsid:marinespecies.org:taxname:832345)

taxon inquirendum
Species
marine, fresh, terrestrial
recent only
Not documented
Taxonomic remark Medusa based taxon  
Taxonomic remark Medusa based taxon [details]
Schuchert, P. (2018). World Hydrozoa Database. Obelia plana (M. Sars, 1835). Accessed at: http://www.marinespecies.org/Hydrozoa/aphia.php?p=taxdetails&id=832345 on 2019-04-22
Date
action
by
2015-01-23 06:57:16Z
created

original description  (ofThaumantias plana Sars, 1835) Sars, M. (1835). Beskrivelser og Iagttagelser over nogle moerkelige eller nye i Havet ved den Bergenske Kyst levende Dyr af Polypernes, Acalephernes, Radiaternes, Annelidernes og Molluskernes classer, med en kort Oversigt over de hidtil af Forfatteren sammesteds fundne Arter og deres Forekommen. Bergen, Thorstein Hallagers Forlag hos Chr. Dahl, R.S., xii + 81 pp., 15 plates., available online at http://www.biodiversitylibrary.org/item/46907
page(s): 28 [details]   
From editor or global species database
Taxonomic remark Medusa based taxon [details]