Hydrozoa name details

Obelia plana (M. Sars, 1835)

832345  (urn:lsid:marinespecies.org:taxname:832345)

taxon inquirendum
Species
marine, fresh, terrestrial
recent only
Not documented
Taxonomic remark Medusa based taxon  
Taxonomic remark Medusa based taxon [details]
Schuchert, P. (2018). World Hydrozoa Database. Obelia plana (M. Sars, 1835). Accessed at: http://www.marinespecies.org/Hydrozoa/aphia.php?p=taxdetails&id=832345 on 2020-11-30
Date
action
by
2015-01-23 06:57:16Z
created

original description  (of Thaumantias plana Sars, 1835) Sars, Michael. (1835). Beskrivelser og Iagttagelser over nogle moerkelige eller nye i Havet ved den Bergenske Kyst levende Dyr af Polypernes, Acalephernes, Radiaternes, Annelidernes og Molluskernes classer, med en kort Oversigt over de hidtil af Forfatteren sammesteds fundne Arter og deres Forekommen. <em>[book].</em> Thorstein Hallagers Forlag hos Chr. Dahl, R.S., xii + 81 pp., 15 plates, Bergen., available online at https://doi.org/10.5962/bhl.title.13017
page(s): 28 [details]   
From editor or global species database
Taxonomic remark Medusa based taxon [details]