WRiMS note details

Introduced species vector dispersal
English
eng
in Belgian part of the North Sea: Ships: general
Kerckhof, F.; Verbeke, D.; Bauwens, F. (2012). Nieuws uit de Baai van Heist: de roodwieren Caulacanthus ustulatus (Mertens ex Turner) K├╝tzing, 1843 en Gracilaria vermiculophylla (Ohmi) Papenfuss 1967 nieuw voor de Belgische kust en een merkwaardig habitat van intertidale mossels. <em>De Strandvlo.</em> 32(1): 19-23.  (look up in IMIS)
Date
action
by
2018-02-15 07:23:53Z
created