MSBIAS source details

Van Laere, P. (2003). Mariene nematoden van de laagwaterlijn van het strand van De Panne: diversiteit en verticale distributie in het sediment. Lic. Thesis UGent. 66 pp.
181430
Van Laere, P.
2003
Mariene nematoden van de laagwaterlijn van het strand van De Panne: diversiteit en verticale distributie in het sediment
Lic. Thesis UGent
66 pp.
Publication
NeMys doc_id: 11062
Available for editors  PDF available
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2014-06-18 16:05:08Z
created