MSBIAS source details

VEMEERSCH MARIEKE (2004). Biologische kennis als alternatief voor chemische bestrijding van de Brakwatermossel (Mytilopsis leucophaeata) Licentiaatsthesis UGent Faculteit Wetenschappen Academiejaar 2003-2004 : 1-67 + bijlagen
181452
VEMEERSCH MARIEKE
2004
Biologische kennis als alternatief voor chemische bestrijding van de Brakwatermossel (Mytilopsis leucophaeata)
Licentiaatsthesis UGent Faculteit Wetenschappen Academiejaar 2003-2004 : 1-67 + bijlagen
Publication
NeMys doc_id: 11162
Available for editors  PDF available
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2014-06-18 16:05:08Z
created