MSBIAS source details

Sars, G. O. (1870). Carcinologiske Bidrag til Norges Fauna. I. Monographi over de ved Norges Kyster forekommende Mysider. Pt. 1 Christiania, K. Norske Viidenskab. Trondhjem. 64 p., plates I-V.
9444
Sars, G. O.
1870
Carcinologiske Bidrag til Norges Fauna. I.
Monographi over de ved Norges Kyster forekommende Mysider. Pt. 1 Christiania, K. Norske Viidenskab. Trondhjem
64 p., plates I-V
Publication
NeMys doc_id: 2661
Norway
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin
2013-12-17 00:56:49Z
changed
2014-06-18 16:05:08Z
changed