MSBIAS vernacular details

blonde ray
English
eng

yes

Froese, R. & D. Pauly (Editors). (2019). FishBase. World Wide Web electronic publication. version (02/2019). available online at http://www.fishbase.org

VLIZ. (2016). Wetenschappelijke en handelsbenamingen voor visserij- en aquacultuurproducten op de Belgische markt. <em>VLIZ Beleidsinformerende Nota's, BIN 2016_001.</em> Vlaams Instituut voor de Zee: Oostende. 28 + Annex. pp. (look up in IMIS)
Date
action
by
2016-05-19 19:36:49Z
created