About | Search taxa | Taxon tree | Search literature | Specimens | Distribution | Checklist | Stats | Log in

Polychaeta source details

Malmgren, Anders Johan. (1867). [Book version predates this publication] Annulater polychaeta Spetsbergiae, Grönlandiae, Islandiae et Scandinaviae hactenus cognita. Öfversigt af Kongliga Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar. 24(4): 127-235, plates II-XV.
152479
Malmgren, Anders Johan
1867
<b>[Book version predates this publication]</b> Annulater polychaeta Spetsbergiae, Grönlandiae, Islandiae et Scandinaviae hactenus cognita.
Öfversigt af Kongliga Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar
24(4): 127-235, plates II-XV
Publication
World Polychaeta Database (WPolyDb); This version is said to postdate the book version, aphia 50931 (q.v)
[None. Introduction as follows:]
Denna afhandling innehåller de hufvudsakligaste resultaten i systematiskt och geografiskt afseende af de studier jag haft tillfälle att egna den rika samling af Nordiska Hafs-Annulater, som förvaras i det Naturhistoriska Riksmuseum i Stockholm. Den geografiska och bathymetriska utbredningen är, när derom icke är särskildt meddeladt, alltid angifven efter Riksmusei exemplar eller egen erfarenhet. När jag ansett det för ämnet upplysande, har jag inryckt en eller annan till detta arbetes faunaområde icke hörande art, men har alltid lemnat dess namn utan ordningsnummer. — Taflorna äro, liksom de till föregående uppsatserna om Nordiska Hafs-Annulater, under min ledning och uppsigt utförda af Riksmusei ritare, och graverade med den största möjliga noggrannhet. De flesta och vigtigaste mikroskopiska detaljerna äro tecknade med hjelp af camera.
Arctic Basin in general
Norway
Spitsbergen
Systematics, Taxonomy
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin
2019-03-04 22:21:59Z
changed