About | Search taxa | Taxon tree | Search literature | Specimens | Distribution | Checklist | Stats | Log in

Polychaeta name details

Amphicteis gunneri gunneri (M Sars, 1835)

890596  (urn:lsid:marinespecies.org:taxname:890596)

 unaccepted (nominal subspecies, disused)
Subspecies
marine, brackish, fresh, terrestrial
recent only
(of Amphitrite gunneri M. Sars, 1835) Sars, Michael. (1835). Beskrivelser og Iagttagelser over nogle moerkelige eller nye i Havet ved den Bergenske Kyst levende Dyr af Polypernes, Acalephernes, Radiaternes, Annelidernes og Molluskernes classer, med en kort Oversigt over de hidtil af Forfatteren sammesteds fundne Arter og deres Forekommen. <em>[book].</em> Thorstein Hallagers Forlag hos Chr. Dahl, R.S., xii + 81 pp., 15 plates, Bergen., available online at https://doi.org/10.5962/bhl.title.13017 [details]   
Read, G.; Fauchald, K. (Ed.) (2018). World Polychaeta database. Amphicteis gunneri gunneri (M Sars, 1835). Accessed at: http://www.marinespecies.org/polychaeta/aphia.php?p=taxdetails&id=890596 on 2020-11-27
Date
action
by
2016-12-17 05:27:17Z
created

original description  (of Amphitrite gunneri M. Sars, 1835) Sars, Michael. (1835). Beskrivelser og Iagttagelser over nogle moerkelige eller nye i Havet ved den Bergenske Kyst levende Dyr af Polypernes, Acalephernes, Radiaternes, Annelidernes og Molluskernes classer, med en kort Oversigt over de hidtil af Forfatteren sammesteds fundne Arter og deres Forekommen. <em>[book].</em> Thorstein Hallagers Forlag hos Chr. Dahl, R.S., xii + 81 pp., 15 plates, Bergen., available online at https://doi.org/10.5962/bhl.title.13017 [details]   

basis of record Grube, Adolf Eduard. (1850). Die Familien der Anneliden. <em>Archiv für Naturgeschichte, Berlin.</em> 16(1): 249-364., available online at https://biodiversitylibrary.org/page/6958350
page(s): 330; note: for Amphicteis gunneri [details]