Intro 
Species 
Specimens 
Distribution 
Checklist 
Sources 
Log in 

Porifera source details

Boddaert, P., 1768. In: P.S. Pallas, Lyst der Plant-Dieren, bevattende de algemeene Schetzen der Geslachten en korte Beschryvingen der bekende Zoorten. Vertaald en met Aanmerkingen en Afbeeldingen voorzien door P. Boddaert.
35495
Publication
Utrecht, pls.
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_adminWebsite and databases developed and hosted by VLIZ · Page generated 2019-10-14 · contact: Rob van Soest