Intro 
Species 
Specimens 
Distribution 
Checklist 
Sources 
Log in 

Porifera source details

Vosmaer, G.C.J.; Pekelharing, C.A. (1898). Observations on sponges. Verhandelingen der Koninklijke Academie van Wetenschappen, Afdeling Natuurkunde. (2) 6(3): 1-51, pls I-IV.
8547
Vosmaer, G.C.J.; Pekelharing, C.A.
1898
Observations on sponges
Verhandelingen der Koninklijke Academie van Wetenschappen, Afdeling Natuurkunde
(2) 6(3): 1-51, pls I-IV.
Publication
Eastern Atlantic
Functional morphology
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin
2017-10-31 15:01:47Z
changed

 Description

It is likely that Vosmaer & Pekelharing's (1898) extensive description of what they called Esperella aegagropila ... [details]Website and databases developed and hosted by VLIZ · Page generated 2019-10-20 · contact: Rob van Soest