Ophiuroidea source details

Lütken, C. F. (1872). Ophiuridarum novarum vel minus cognitarum descriptiones nonnullae. [Beskrivelse af nogle nye eller mindre bekjerdte Slangestjernerne] Med nogle Bemaerkninger om Selvdelingen hos Straaldyrene. Overs. K. danske Vidensk. Selsk. Forh. 77, 75-158, 2 pls.
139393
Lütken, C. F.
1872
Ophiuridarum novarum vel minus cognitarum descriptiones nonnullae. [Beskrivelse af nogle nye eller mindre bekjerdte Slangestjernerne] Med nogle Bemaerkninger om Selvdelingen hos Straaldyrene
Overs. K. danske Vidensk. Selsk. Forh.
77, 75-158, 2 pls
Publication
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin


Website and databases developed and hosted by Flanders Marine Institute · Page generated on 2021-06-14 00:51:49+02:00 · Contact: Sabine Stöhr