AfReMaS banner
About | Search taxa | Taxon tree | Search literature | Checklist | Stats | Log in

AfReMaS source details

Knudsen, J. (1952) Marine prosobranchs of tropical West Africa collected by the Atlantide Expedition, 1945–46. Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistorisk Forening i Kjobenhavn, 114, 129–185, 3 pls.
136463
Knudsen, J.
1952
Marine prosobranchs of tropical West Africa collected by the Atlantide Expedition, 1945–46. <i>Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistorisk Forening i
Kjobenhavn&lt;/i
114(129): pls.
Publication
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin
2013-08-16 15:21:44Z
changed