AfReMaS banner
About | Search taxa | Taxon tree | Search literature | Checklist | Stats | Log in

AfReMaS source details

Lütken, C. F. (1859). Additamenta ad historiam Ophiuridarum. Anden Afdelning. Det kongelige danske Videnskabernes Selskabs Skrifter. 5 Raekke, Naturvidenskabelig og mathematisk Afdelning. 5, 177-271, 5 pl.
139351
Lütken, C. F.
1859
Additamenta ad historiam Ophiuridarum. Anden Afdelning
Det kongelige danske Videnskabernes Selskabs Skrifter. 5 Raekke, Naturvidenskabelig og mathematisk Afdelning
5, 177-271, 5 pl.
Publication
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin