AfReMaS banner
About | Search taxa | Taxon tree | Search literature | Checklist | Stats | Log in

AfReMaS source details

Krøyer, H. (1837). Geryon tridens, en ny Krabbe. Naturhistorisk Tidsskrift Ser. I. 1(1): 10-21, pl. I.
382380
Krøyer, H.
1837
<i>Geryon tridens</i>, en ny Krabbe
Naturhistorisk Tidsskrift Ser. I
1(1): 10-21, pl. I
Publication
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2020-06-30 05:58:44Z
created
2020-07-07 16:55:06Z
changed

Geryon Krøyer, 1837 (original description)