AfReMaS banner
About | Search taxa | Taxon tree | Search literature | Checklist | Stats | Log in

AfReMaS source details

Kählers, Martin. (1754). Angånde en ny art af Vatten-Polyper, som äta sten. Kongliga Svenska Vetenskaps Akademiens Handlingar, Stockholm. 15(2): 143-146, plate III figs. A-F.
61828
Kählers, Martin
1754
Angånde en ny art af Vatten-Polyper, som äta sten
Kongliga Svenska Vetenskaps Akademiens Handlingar, Stockholm
15(2): 143-146, plate III figs. A-F
Publication
World Polychaeta Database (WPolyDb).
Note that the publication refers to specimens collected in Marseille: "Skrifvit i Marseille, d. 18 Maji, detta år [1754]" (= "Written in Marseille, d. 18 May, this year [1754]")
[Starts as:]
Under det jag som oftast gått vid stranderna, at upföka Snäckor och sjö-växter, har jag funnit en myckenhet så kallade mask-stungne stenar. Vid nogare undersökning, fann jag dem ej alla vara på lika sätt ätne; somlige allenast på ytan , då stenen inuti var hel; somlige åter inuti allenast upätne, då ganska få hål syntes på ytan; andre med stora ratt framstrykande hål.
Mediterranean
Systematics, Taxonomy
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin
2020-10-11 16:55:41Z
changed

Terebella lapidaria Linnaeus, 1767 (original description (unavailable nomenclaturally))