BeRMS source details

Boeck, A. (1861). Bemaerkninger angaaende de ved de norske Kyster forekommende Amphipoder. Forhandl. Skand. Naturf. Ott. Mode i Kjopenhavn. 8: 631-677.
10671
Boeck, A.
1861
Bemaerkninger angaaende de ved de norske Kyster forekommende Amphipoder
Forhandl. Skand. Naturf. Ott. Mode i Kjopenhavn
8: 631-677
Publication
Ant'Phipoda Literature database
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin
2016-10-18 14:04:52Z
changed

Ampelisca spinipes Boeck, 1861 (original description)
Leucothoe lilljeborgi Boeck, 1861 (original description)