BeRMS source details

De Blauwe, H., F. Kerckhof & J.S. Houziaux (2006). Een opmerkelijke diversiteit aan Bryozoa (mosdiertjes) op de Hinderbanken: een tussentijds verslag. De Strandvlo 26(4): 125-134.
131972
De Blauwe, H.; Kerckhof, F.; Houziaux, J. S.
2006
Een opmerkelijke diversiteit aan Bryozoa (mosdiertjes) op de Hinderbanken: een tussentijds verslag
De Strandvlo
26(4), 125-134
Publication
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin