BeRMS source details

Vanhaelen, M.-Th., Jonckheere, I. & De Blauwe H. (2006). Grote wierstranding aan de Belgische Westkust tijdens de zomer van 2005. De Strandvlo 26(1): 5-11.
131999
Vanhaelen, M.; Jonckheere, I.; De Blauwe, H.
2006
Grote wierstranding aan de Belgische Westkust tijdens de zomer van 2005
De Strandvlo
26(1), 5-11
Publication
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin