CaRMS image


Eben (1884, figuur 20)
Eben (1884, figuur 20)
Description Langs boven drie mosselen aan een stuk hout vastgemaakt. Het onderste voorwerp houdt zijne schalen gesloten. De twee bovenste hebben ze geopend : aan hun achtereinde ziet men de franjen van den mantelrand tusschen de schalen te voorschijn komen. Aan hun vooreinde (vóór den baard) bevindt zich de voet. Op den bodem liggen twee exemplaren van den strandgaper (Mya arenaria). Het exemplaar rechts heeft zijne lange, tweedelige adembuis uitgestrekt, terwijl de voet aan het tegenovergesteld uiteinde tusschen de mantelranden vooruitspringt. Het ex. links heeft de adembuis grootendeels ingetrokken. Rechts bemerkt men het uiteinde der adembuis van een derde exemplaar, dat geheel in de slijk verscholen ligt. Author Anoniem in Eben (1884) JPG file - 785.94 kB - 1 280 x 1 318 pixels added on 2012-07-241 148 viewsCaRMS taxa Mya arenaria Linnaeus, 1758From reference Eben, W. (1884). De weekdieren van België. Uitgave van he... (page 32) Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 License
Comment Comment (0)
[Add comment]


Disclaimer: CaRMS does not exercise any editorial control over the information displayed here. However, if you come across any misidentifications, spelling mistakes or low quality pictures, your comments would be very much appreciated. You can reach us by emailing CaRMS@dfo-mpo.gc.ca, we will correct the information or remove the image from the website when necessary or in case of doubt.