CaRMS Logo
Introduction | Search taxa | Taxon tree | Taxon match | Checklist | Literature | Stats | Photogallery | OBIS Vocab | Log in

CaRMS source details

Cleve, P.T. (1896). Redogörelse för de svenska hydrografiska undersökningarne februari 1896. V. Planktonundersökningar: Vegetabilskt plankton. Bih. Kungliga Svenska Vetenskapsakademiens Handlingar 22: 1-33, Planktonundersökningar. Vegetabiliskt Plankton. Bid.
138513
Publication
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin

Chaetoceros teres Cleve, 1896 (original description)
Website and databases developed and hosted by VLIZ · Page generated 2021-07-30 GMT · contact: