Foraminifera source details

Wang, N.-W. 1964. {Discovery of Evolutononion shansiense (Foraminifera) and its stratigraphic, paleogeographic significance} (abstract), in Zhong Guo Hai Yang Hu Zhao Xue Hui 1963 Nian Xue Shu Nian Hui Lun Wen Zhai Yao Hui Bian. Ke Xue Chu Ban She.
189828
Publication
Date
action
by
2014-07-24 11:14:22Z
created

Evolutononion Wang, 1964 (original description)
Evolutononion shansiense Wang, 1964 (original description)