Foraminifera source details

Olszewski, S. (1875). Zapiski paleontologiczne : I. Otwornice marglu kredowego kotliny Lwowskiej.-Paleontological Notes: I. Foraminifera of the Cretaceous Marl of the Lvov Basin. Akademia Umiejętności w Krakowie, Sprawozdanie Komisji Fizjograficznej. vol. 9 (1874): 95-149.
275787
Olszewski, S.
1875
Zapiski paleontologiczne : I. Otwornice marglu kredowego kotliny Lwowskiej.-Paleontological Notes: I. Foraminifera of the Cretaceous Marl of the Lvov Basin.
Akademia Umiejętności w Krakowie, Sprawozdanie Komisji Fizjograficznej
vol. 9 (1874): 95-149
Publication
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2017-04-13 09:46:53Z
created

Bulimina frons Olszewski, 1875 † (original description)
Cristellaria (Cristellaria) althi Olszewski, 1875 † (original description)
Cristellaria bistegia Olszewski, 1875 † accepted as Pseudonodosaria bistegia (Olszewski, 1875) † (original description)
Cristellaria carinata Olszewski, 1875 † accepted as Lenticulina carinata (Olszewski, 1875) † (original description)
Discorbina leopolitana Olszewski, 1875 † (original description)
Frondicularia elongata Olszewski, 1875 † (original description)
Glandulina lagenoides Olszewski, 1875 † accepted as Pseudoglandulina lagenoides (Olszewski, 1875) † accepted as Pseudonodosaria lagenoides (Olszewski, 1875) † (original description)
Haplostiche depressa Olszewski, 1875 † (original description)
Heterostomella leopolitana Olszewski, 1875 † (original description)
Nodosaria adtenuens Olszewski, 1875 † (original description)
Nodosaria marginula Olszewski, 1875 † (original description)
Nodosaria paupercula var. pauperculoides Olszewski, 1875 † (original description)
Nodosaria sceptriformis Olszewski, 1875 † (original description)
Nodosaria tenuis Olszewski, 1875 † (original description)
Plecanium depressum Olszewski, 1875 † (original description)
Polymorphina acuta Olszewski, 1875 † accepted as Polymorphina (Globulina) prisca Reuss, 1863 † accepted as Globulina prisca (Reuss, 1863) † (original description)
Polymorphina adhaerens Olszewski, 1875 † accepted as Guttulina adhaerens (Olszewski, 1875) † (original description)
Polymorphina simplex Olszewski, 1875 † (original description)
Polystomella karreri Olszewski, 1875 † (original description)
Verneuilina convexa Olszewski, 1875 † (original description)