Foraminifera source details

Vašíček, M. (1947). Poznámky k mikrobiostratigrafii magurského flyše na Moravû-Remarks on the microbiostratigraphy of the Magura flysch in Moravia. Věstnik Státního Geologického Ústavu Československé Republiky. 22: 235-256.
281015
Vašíček, M.
1947
Poznámky k mikrobiostratigrafii magurského flyše na Moravû-Remarks on the microbiostratigraphy of the Magura flysch in Moravia
Věstnik Státního Geologického Ústavu Československé Republiky
22: 235-256
Publication
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2017-08-05 18:04:05Z
created