Foraminifera name details

Saccammina placenta (Grzybowski, 1898) †

1295989  (urn:lsid:marinespecies.org:taxname:1295989)

 unaccepted
Species
Reophax placenta var. globulosa Dylążanka, 1923 † (Subjective junior synonym Opinion of Kaminski and Geroch (1993))
Reophax triloba Dylążanka, 1923 † (Subjective junior synonym Opinion of Kaminski and Geroch (1993))
fossil only
(of Reophax placenta Grzybowski, 1898 †) Grzybowski, J. (1898). Otwornice pokładów naftonośnych okolicy Krosna-Foraminifera of oil-bearing strata in the neighbourhood of Krosno. <em>Rozprawy Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Umiejętności.</em> 33[1897]: 257-305., available online at https://polona.pl/item/67860445/4/ [details]  OpenAccess publication 
Hayward, B.W.; Le Coze, F.; Vachard, D.; Gross, O. (2021). World Foraminifera Database. Saccammina placenta (Grzybowski, 1898) †. Accessed at: http://www.marinespecies.org/foraminifera/aphia.php?p=taxdetails&id=1295989 on 2021-12-02
Date
action
by
2018-09-04 09:07:07Z
created

original description  (of Reophax placenta Grzybowski, 1898 †) Grzybowski, J. (1898). Otwornice pokładów naftonośnych okolicy Krosna-Foraminifera of oil-bearing strata in the neighbourhood of Krosno. <em>Rozprawy Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Umiejętności.</em> 33[1897]: 257-305., available online at https://polona.pl/item/67860445/4/ [details]  OpenAccess publication 

new combination reference Kaminski, M. A.; Geroch, S. (1993). A revision of foraminiferal species in the Grzybowski Collection. <em>Grzybowski Foundation Special Publication.</em> 1: 239-323., available online at http://gf.tmsoc.org/Documents/Origins/Kaminski+Geroch-Origins-1993.pdf [details]  Available for editors  PDF available [request] 
 
 Present  Inaccurate  Introduced: alien  Containing type locality