Hydrozoa source details

Johansen, A. C.; Levinsen, J. C. L. (1904). Indledning. Coelenterater, Echinodermer, Chaetognater, Annelider, Pteropoder, Appendicularier, etc. In: De danske farvandes Plankton i Aarene 1898-1901. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Skrifter. 6(12): 265-297.
164433
Johansen, A. C.; Levinsen, J. C. L.
1904
Indledning. Coelenterater, Echinodermer, Chaetognater, Annelider, Pteropoder, Appendicularier, etc. In: De danske farvandes Plankton i Aarene 1898-1901
Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Skrifter
6(12): 265-297
Publication
Systematics, Taxonomy
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin
2013-12-27 13:53:10Z
changed