Hydrozoa source details

Sars, M. (1860). Udtog af en Afhandling, som med de tilhörende talrige Afbildninger er bestemt for naeste Hefte af Fauna littoralis Norvegiae, om Ammeslaegten Corymorpha og dens Arter samt de af disse opammede Meduser. Forhandlinger i Videnskapsselskapet i Kristiania 1859. 96-105.
37028
Sars, M.
1860
Udtog af en Afhandling, som med de tilhörende talrige Afbildninger er bestemt for naeste Hefte af Fauna littoralis Norvegiae, om Ammeslaegten Corymorpha og dens Arter samt de af disse opammede Meduser.
Forhandlinger i Videnskapsselskapet i Kristiania 1859
96-105
Publication
German translation in: Arch. Naturg., 26: 341-351. - English translation in: Ann. Mag. nat. Hist., (3)8: 353-360.
Systematics, Taxonomy
Zoogeography, Biogeography (generalities), Geographic distribution
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin
2013-09-13 06:30:31Z
changed
2017-04-24 17:36:21Z
changed
2020-11-13 23:22:39Z
changed