MSBIAS source details

Vanosmael, C. (1977). Studie van het macrobenthos ter hoogte van de monding van de Westerschelde en de Belgische kust. MSc Thesis. Rijksuniversiteit Gent, Faculteit der Wetenschappen: Gent. 70 pp.
285320
Vanosmael, C.
1977
Studie van het macrobenthos ter hoogte van de monding van de Westerschelde en de Belgische kust
MSc Thesis. Rijksuniversiteit Gent, Faculteit der Wetenschappen: Gent
70 pp
Publication
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2017-10-03 07:54:41Z
created