MSBIAS source details

Wollebaek, Alf. (1912 (for 1911 year)). Nordeuropaeiske annulata Polychaeta I. Ammocharidae, Amphictenidae, Ampharetidae, Terebellidae og Serpulidae. Skrifter utgit av Videnskapsselskapet i Kristiania. I, Matematisk-naturvidenskabelig klasse. year 1911 part 2 no 18: 1-144.
52198
Wollebaek, Alf
1912 (for 1911 year)
Nordeuropaeiske annulata Polychaeta I. Ammocharidae, Amphictenidae, Ampharetidae, Terebellidae og Serpulidae
Skrifter utgit av Videnskapsselskapet i Kristiania. I, Matematisk-naturvidenskabelig klasse
year 1911 part 2 no 18: 1-144
Publication
World Polychaeta Database (WPolyDb). Two copies at BHL. The in-journal copy is http://biodiversitylibrary.org/page/15178624
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin
2016-01-28 20:26:04Z
changed