MSBIAS source details

Sars, G.O. (1869). Undersøgelser over Christiania-fjordens Dybvansfauna anstillede paa en i Sommeren 1868 foretagen Zoologisk Reise. Nyt Magazin for Naturvidenskaberne. 16: 305-362.
6637
Sars, G. O.
1869
Undersøgelser over Christiania-fjordens Dybvansfauna anstillede paa en i Sommeren 1868 foretagen Zoologisk Reise
Nyt Magazin for Naturvidenskaberne
16: 305-362
Publication
NeMys doc_id: 2660
Norway
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin
2013-12-17 00:56:49Z
changed
2014-06-18 16:05:08Z
changed
2014-12-16 00:05:11Z
changed

Asterope norvegica Sars, 1869 accepted as Prionotoleberis norvegica (Sars, 1869) (original description)
Erythrops G.O. Sars, 1869 (original description)
Erythrops G.O. Sars, 1869 (additional source)
Erythrops abyssorum G.O. Sars, 1869 (original description)
Erythrops serrata (G.O. Sars, 1863) accepted as Erythrops serratus (G.O. Sars, 1863) (additional source)
Hemimysis G.O. Sars, 1869 (original description)
Hemimysis G.O. Sars, 1869 (additional source)
Ilyarachna G. O. Sars, 1869 (original description)
Leptomysis G.O. Sars, 1869 (original description)
Leptomysis G.O. Sars, 1869 (additional source)
Leptomysis gracilis (G.O. Sars, 1864) (additional source)
Leptomysis gracilis (G.O. Sars, 1864) (new combination reference)
Leptostylis G.O. Sars, 1869 (original description)
Mysideis G.O. Sars, 1869 (original description)
Mysideis insignis (G.O. Sars, 1864) (new combination reference)
Mysidopsis didelphys (Norman, 1863) (additional source)
Mysis mixta Liljeborg, 1853 (additional source)
Parerythrops G.O. Sars, 1869 (additional source)
Parerythrops G.O. Sars, 1869 (original description)
Parerythrops obesa (G.O. Sars, 1864) accepted as Parerythrops obesus (G.O. Sars, 1864) (redescription)
Philomedes globosus (Lilljeborg, 1853) Sars, 1869 (new combination reference)
Philomedes lilljeborgii (Sars, 1866) Sars, 1869 (new combination reference)
Siriella norvegica G.O. Sars, 1869 (original description)
Sphyrapus Sars, 1882 (taxonomy source)