RAMS logo
Introduction | Species lists | Search taxa | Taxon tree | Literature | Distributions | Statistics | Editors | Match taxa | Webservice | Log in

RAMS source details

Lilljeborg, W. (1864). Bidrag til kännedomen om de inom Sverige och Norrige förekommande Crustaceer af Isopodernas underordning och Tanaidernas familj. Inbjudningsskrift till Åhörande av de Offentliga Föreläsningar (Uppsala Universitet). 1864: 1-31.
140212
Lilljeborg, W.
1864
Bidrag til kännedomen om de inom Sverige och Norrige förekommande Crustaceer af Isopodernas underordning och Tanaidernas familj
Inbjudningsskrift till Åhörande av de Offentliga Föreläsningar (Uppsala Universitet)
1864: 1-31
Publication
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin
2014-10-28 19:38:06Z
changed
2014-11-20 14:40:37Z
changed


Website and databases developed and hosted by VLIZ · Page generated 2021-09-20 GMT · contact: Anton Van de Putte