Asteroidea Logo
Introduction | Search taxa | Taxon tree | Specimens | Literature | Stats | Log in

Asteroidea source details

Lutken, C. (1859). Bidrag til Kundskab om de ved Kysterne af Mellem-og Syd-America levende arter af Sostjerner. Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistorisk Forening. 1859: 25-96.
125941
Lutken, C.
1859
Bidrag til Kundskab om de ved Kysterne af Mellem-og Syd-America levende arter af Sostjerner
Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistorisk Forening.
1859: 25-96
Publication
America, South
Systematics, Taxonomy
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin
2017-01-28 18:32:36Z
changed

Website and databases developed and hosted by VLIZ · Page generated 2024-04-23 GMT · contact: