Copepoda source details

Steenstrup, J.J.S. & C.F. Lütken. (1861). Bidrag til kundskab om det aabne havs snyltekrebs og lernæer samt om nogle andre nye eller hidtil kun ufuldstændigt kjendte parasitiske Copepoder. Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Skrifter, Naturhistorisk og Mathematisk Afdeling, Kjöbenhavn. (5)5: 343-432, pls. 1-15.
114850
10.5962/bhl.title.59539 [view]
Steenstrup, J.J.S. & C.F. Lütken
1861
Bidrag til kundskab om det aabne havs snyltekrebs og lernæer samt om nogle andre nye eller hidtil kun ufuldstændigt kjendte parasitiske Copepoder.
Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Skrifter, Naturhistorisk og Mathematisk Afdeling, Kjöbenhavn
(5)5: 343-432, pls. 1-15
Publication
The World Of Copepods (T. Chad Walter)
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin
2020-01-18 13:10:01Z
changed
2020-07-17 12:51:52Z
changed
2021-12-26 13:01:29Z
changed

Brachiella appendiculosa Steenstrup & Lütken, 1861 accepted as Thysanote appendiculata (Steenstrup & Lütken, 1861) (original description)
Caligus balistae Steenstrup & Lütken, 1861 (original description)
Caligus branchialis of Steenstrup & Lütken, 1861 accepted as Lepeophtheirus branchialis (of Steenstrup & Lütken, 1861) accepted as Lepeophtheirus thompsoni Baird, 1850 (original description)
Caligus coryphaenae Steenstrup & Lütken, 1861 (original description)
Caligus elegans Beneden, 1851 accepted as Caligus curtus Müller O.F., 1785 (source of synonymy)
Caligus isonyx Steenstrup & Lütken, 1861 (original description)
Caligus lacustris Steenstrup & Lütken, 1861 (original description)
Dysgamus Steenstrup & Lütken, 1861 accepted as Euryphorus Milne Edwards H., 1840 (original description)
Echthrogaleus Steenstrup & Lütken, 1861 (original description)
Gloiopotes Steenstrup & Lütken, 1861 (original description)
Gloiopotes hygomianus Steenstrup & Lütken, 1861 (original description)
Haemobaphes Steenstrup & Lütken, 1861 (original description)
Herpyllobius Steenstrup & Lütken, 1861 (original description)
Herpyllobius arcticus Steenstrup & Lütken, 1861 (original description)
Parapetalus Steenstrup & Lütken, 1861 (original description)
Parapetalus orientalis Steenstrup & Lütken, 1861 (original description)
Perissopus Steenstrup & Lütken, 1861 (original description)
Perissopus dentatus Steenstrup & Lütken, 1861 (original description)
Synestius Steenstrup & Lütken, 1861 (original description)