MSBIAS source details

Sars, M. (1863). Geologiske og zoologiske Iagttagelser, anstillede paa en Reise i en Deel af Trondhjems Stift i Sommerren 1862. Nyt Magazin for Naturvidenskaberne, Christiania. 12(3): 253-340.
51728
Sars, M.
1863
Geologiske og zoologiske Iagttagelser, anstillede paa en Reise i en Deel af Trondhjems Stift i Sommerren 1862
Nyt Magazin for Naturvidenskaberne, Christiania
12(3): 253-340
Publication
World Polychaeta Database (WPolyDb)
[None. Work starts as:]
I. Om Glacialformationen i Trondhjems Stift.
Vor Glacialformation har hidtil kun været nøiere undersøgt i en Deel af det sydlige Norge, nemlig i Christianias Stift. Det maatte derfor være af stor Interesse at komme til Kundskab om, hvorvidt Forholdene i det nordenfjeldske Norge stemme overeens med det, der fra hine Undersøgelser allerede er os bekjendt, eller om de, som man vel kunde formode, frembyde særegne Modificationer, navnlig med Hensyn til de i denne Formation indsluttede organiske Levninger, hvilke udgjøre den specielle Gjenstand for mine Studier.
Norway
Systematics, Taxonomy
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin
2019-02-21 10:55:34Z
changed
2019-06-09 23:34:30Z
changed