AfReMaS banner
About | Search taxa | Taxon tree | Search literature | Checklist | Stats | Log in

AfReMaS source details

Örsted, Anders Sandoe. (1843). Grönlands Annulata dorsibranchiata. Det Kongelige Danske videnskabernes selskabs. Naturvidenskabelige og mathematiske afhandlinger. 10 (series 4): 153-216. 8 plates.
51246
Örsted, Anders Sandoe
1843
Grönlands Annulata dorsibranchiata.
Det Kongelige Danske videnskabernes selskabs. Naturvidenskabelige og mathematiske afhandlinger
10 (series 4): 153-216. 8 plates
Publication
World Polychaeta Database (WPolyDb)
[Introduction starts as:]
Vore Kundskaber til den nordiske Fauna hævedes mod Slutningen af det forrige Aarhundrede ved O. F. Müllers og O. Fabricii fortrinlige Arheider til en meget betydelig Höide. Derpaa fulgte hos os en Standsning i Videnskabens Udvikling i denne Retning. Lilteraturen frembyder derfor ikke andre Arbeider med Hensyn til de grönlandske Annelider end de, som skyldes Fabricius. Denne Forfatter har i Naturhistorie-Selskabets Skrifter 5te Bind 1799 og i Schriften der BerI. naturf. Freunde VI Band omstændeligere beskrevet og afbildet nogIe af de samme Arter, som ere beskrevne i hans Fauna groenlandica.
Arctic Basin in general
Systematics, Taxonomy
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin
2019-09-10 09:52:12Z
changed

Glycera capitata Örsted, 1842 (additional source)
Heteronereis Örsted, 1843 accepted as Nereis Linnaeus, 1758 (original description)
Lepidonotus squamatus (Linnaeus, 1758) (additional source)
Pholoe minuta (Fabricius, 1780) (additional source)