CaRMS Logo
Introduction | Search taxa | Taxon tree | Taxon match | Checklist | Literature | Stats | Photogallery | OBIS Vocab | Log in

CaRMS source details

Sundström, B.G. (1986). The marine diatom genus Rhizosolenia, a new approach to the taxonomy. Akademisk avhandling, som för avläggande av filosofie doktorsexamen vid Matematisk-Naturvetnskapliga fakulteten vid Lunds Universitet kommer att offentligen försvaras å Växteklogiska Institutionen. Lund, 117 pp., 39 pls.
267626
Sundström, B.G.
1986
The marine diatom genus Rhizosolenia, a new approach to the taxonomy
Akademisk avhandling, som för avläggande av filosofie doktorsexamen vid Matematisk-Naturvetnskapliga fakulteten vid Lunds Universitet kommer att offentligen försvaras å Växteklogiska Institutionen. Lund
117 pp., 39 pls.
Publication
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2017-03-13 11:28:02Z
created

Proboscia B.G. Sundstrom, 1986 (original description)
Website and databases developed and hosted by VLIZ · Page generated 2021-10-26 GMT · contact: